Director’s Message

IMG_0302

Elementary School Parents’ Orientation Message

July 2, 2016

Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Malugod ko po kayong tinatanggap sa ika-53 taon ng Notre Dame of Greater Manila. At napaka-ganda nga po ng bungad ng taon na ito para sa atin sa Notre Dame, lalo na po sa Elementary School, sapagkat opisyal na po nating natanggap ang pahayag na matagumpay na naipasa ng NDGM Elementary School ang accreditation nito sa Philippine Accrediting Association of Schools, Colleges, and Universities o PAASCU.

Ito na po ang ikatlong malinis na pang-limang taon na tatak ng kahusayan na ating tinanggap. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyo, mga magulang at mga guardian, sapagkat naging tunay na katuwang namin kayo, hindi lamang sa mismong panahon ng pagbisita ng mga accreditors, kundi sa buong panahon po ng sama-sama nating pagsisikap para mabigyan ng isang mahusay at kapaki- pakinabang na edukasyon ang ating mga kabataan.

Ang tinanggap po nating accreditation ay hindi po isang simpleng papel lamang, gaano man kaganda ang nakasulat dito. Isang buong report po ang isinulat ng mga bumisita, nag-observe, nag-interview, at tumingin sa ating mga dokumento at pamamaraan. At ang report po nila ay nagtataglay ng mga positibong pahayag at mga papuri sa mga magagandang ginagawa natin, at gayundin ng mga recommendation para higit pa nating mapahusay o mapanitili yung magandang nasimulan na.

Kung kayat hindi po tayo pwedeng huminto, magpahinga, at isiping sapat na ang lahat. Napakarami pa po ng pwedeng pag-ibayuhin, ayusin, o simulan na mga baong gawain para higit nating makamit yung misyon natin dito sa Notre Dame na hubugin ang mga kabataan na may mahabagin at mapagmalasakit na mga puso, at masisidhi at malikhaing diwa at kaisipan.  Patuloy po naming tututukan ang mga ito, sa pakikipagtulungan po sa inyo.

Isa pa pong bagay. Malaking atensyon po ang ibinigay namin sa nakaraang taon sa paghahanda para sa pinaka-bagong programa ng edukasyon sa Pilipinas—ang Senior High School. Nais ko lang pong i-report sa inyo na maayos po tayong nakapagsimula sa programang ito, bagamat nananatili ang pangangapa at pagsalubong sa mga pagsubok. Naitayo namin sa tamang oras ang bagong building. Mapalad din tayong napili bilang isa sa labing-isa lamang na mga paaralan para maging partner ng De La Salle University sa pagpapaigting ng pagtuturo sa Senior High School. Kasama po natin sa pilíng grupo na ito ang Chiang Kai Shek College, Elizabeth Seton School, Grace Christian College, Jubilee Christian Academy, Makati Hope Christian School, Philippine Cultural College, St. Jude Catholic School, St. Peter the Apostle School, St. Scholastica’s College, and St. Stephen’s High School. Sa ngayon ay meron pong apat na guro mula sa DLSU ang nagtuturo sa ating Senior High School, at ginagabayan po nila ang sarili nating mga guro upang mai-angat pa ng lubos ang antas ng kanilang pagtuturo.

And dalawang bagay na binanggit ko po sa inyo ang mahahalaga at matitingkad na pag-unlad na may epektong pang-matagalan at pang-malayuan dito sa atin sa Notre Dame. Gayunpaman, tinitiyak ko po sa inyo na hindi po natin pinababayaan ang iba pang larangan ng paglilingkod namin sa inyo at sa inyong mga anak. Inaalagaan po namin ang aming mga guro at kawani sa kanilang personal na kapakanan at sa kanilang propesyonal na gawain, patuloy po ang pagsasaayos ng mga pasilidad, tuloy din po ang pagsisikap na linawin ang mga pamamaraan at mga patakaran. Araw araw po ang pakikibaka namin dito.

Kasabay po ng aming taos-pusong pasasalamat sa inyo ay ang patuloy na paghiling na tayo po ay magtulungan sa tunay namang mahirap na gawain ng pagpapalaki ng mga kabataan. Lagi po kaming bukas sa inyong mga puna at suggestions, habang hinihingi din po namin ang pang-unawa sa mga gawaing likas sa isang paaralan.

Pangulong Duterte: “You mind your work and I will mind mine.” Totoo po ito sa isang larangan. Mabuti din pong palawakin natin at sabihin: “Let us mind our work together.” Sapagkat di naman tayo pwedeng magkanya-kanya at maging magkasalungat sa ating pagkilos para sa inyong mga anak.

Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat.

 

Fr. Ramon Maria G. Bernabe, OMI

School Director